Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng 2016.

06-09-2016 08:52

Ngày 06/09/2016, Ban Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tuệ- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT huyện

quán triệt hội nghị.

Trong thời gian 3 ngày từ 06/09 đến ngày 08/09/2016, toàn bộ 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Thi đua, Khen thưởng ở cấp xã, thị trấn  và các phòng ban, đơn vị trực thuộc huyện được truyền đạt các nội dung: Giới thiệu, hướng dẫn khai thác, cung cấp thông tin lên Website Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, giới thiệu phần mềm quản lý công tác Thi đua, Khen thưởng tỉnh; cấp tài khoản, đăng nhập, khởi tạo, cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm; hướng dẫn, thực hiện nhập quyết định Khen thưởng của các tập thể, cá nhân đơn vị đang quản lý; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh; một số kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện công tác Khen thưởng…

Thông qua chương trình tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Thi đua, Khen thưởng ở cấp xã, thị trấn  và các phòng ban, đơn vị trực thuộc huyện biết cách truy cập, khai thác, quản lý và sử dụng phần mềm quản lý công tác Thi đua, Khen thưởng và Website của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng. Từ đó tham mưu, thực hiện tốt công tác Thi đua, Khen thưởng của đơn vị.

Tin và ảnh: Phương HảoThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 247569